mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
04 Kasım 2014 - Salı 18:10
 
2015 UMRE ORGANİZASYONU
2015 yılında Umre organizasyonunda görev almak isteyenler için kriterler belirlenmiştir.
SENDİKA Haberi
2015 UMRE ORGANİZASYONU

A) Kafile Başkanı Olarak Görevlendirileceklerde;

1) Mesleki bilgisi yeterli.

2) Beşeri münasebetlerde başarılı,

3) Sevk ve idare kabiliyetine haiz,

4) Vaaz ve irşat yeteneğine sahip,

5) Tilaveti düzgün,

6) Çalışmalarında özverili ve uyumlu,

7) Daha önce hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilerek başarılı olmuş,

8) Halen Uzman ve daha üstü sayılan görevlerde veya hac ve umrede daha önce din görevlisi olarak görev yapmış 4 yıllık İlahiyat Fakültesi mezunu Başimam-Hatip ve Kuran Kursu Başöğreticisi (Erkek) unvanlarında çalışıyor,

9) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış,

10) İl Müftülüğünce teklifi yapılmış ve Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilmesi uygun görülmüş,

11) 2014 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş, Olmak şartları aranmaktadır.

B) Din Görevlisi Olarak Görevlendirileceklerde;

Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık kadrolarında fiilen çalışanlarda (sözleşmeli personel dahil);

1) Başkanlığımızca 2012 ve 2013 yılında yapılan MBSTS'nin hac ve umre ağırlıklı bölümüne veya 2014 yılında yapılan MBSTS'ye katılmış ve en az 50 puan almış olmak,

2) Başkanlığımız teşkilatında 01/12/2014 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak,

3) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

5) Umre organizasyonlarında 4 defadan daha fazla görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)

6) 2013 ve 2014 yıllarında hac ve umre organizasyonlarında veya yurt dışında görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)

7) Başkanlığımızca açılan 1 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak.

8) Müracaatını 6/11/2014-14/11/2014 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresinde "Duyurular" kısmındaki "Umre Görevli Müracaatı" linkinden on-line yaparak, aldığı çıktıyı 17/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

9) Başkanlıkça ihtiyaç nispetince her il için belirlenen sayıda görevlinin katılacağı ve görevlendirmelerde % 30 Tecrübeli ve % 70 tecrübesiz görevli oranının dikkate alınacağı mülakat sınavında başarılı olmak,

Şartları aranmaktadır.

Hac ve umre organizasyonlarında daha önce görev almamış İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Vaiz, dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu Şube Müdürü, Murakıp ve Uzman kadrolarında01/12/2014 tarihi itibariyle 2 yıldır çalışmakta olan personel; tekliflerinin yapılması durumunda ve ihtiyaç halinde Din Görevlisi olarak görevlendirilebilecektir.

Ayrıca 2014 yılında hac veya umre organizasyonu için yapılan mülakatta başarılı olmuş ve eğitim seminerine katılmış olup görevlendirilmesi mümkün olamamış personel de istemeleri halinde Din Görevlisi olarak görevlendirilecektir.

C) Bayan İrşat Görevlisi Olarak Görevlendirileceklerde;

Kur'an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanlarda;

1) Başkanlıkça 2012 ve 2013 yılında yapılan MBSTS'nin hac ve umre ağırlıklı bölümüne veya 2014 yılında yapılan MBSTS'ye katılmış olup en az 50 puan almış olmak,

2) 2013 ve 2014 yıllarında hac ve umre organizasyonlarında veya yurt dışında görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)

3) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

4) Umre organizasyonlarında 4 defadan daha fazla görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç)

5) Başkanlığımız teşkilatında 01/12/2014 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olmak,

6) Başkanlıkça açılan 1 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak,

7) Müracaatını 06/11/2014-14/11/2014 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresinde "Duyurular" kısmındaki "Umre Görevli Müracaatı" linkinden on-line yaparak, aldığı çıktıyı 17/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,

8) Başkanlığımızca ihtiyaç nispetince belirlenen sayıda personelin katılacağı mülakatta başarılı olmak,

Şartlan aranmaktadır.

Bayan personelden İl Müftü Yardımcısı, Vaiz, Din Hizmetleri Uzmanı ve Eğitim Uzmanı görevlerinde çalışanlarda,

1) Başkanlığımız teşkilatında 01/12/2014 tarihi itibariyle en az 3 yıl görev yapmış olup, bu sürenin en az 2 yılını bu unvanlarda çalışarak geçirmiş olmak,

2) 2013 ve 2014 yıllarında hac ve umre organizasyonunda veya yurt dışında görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç.)

3) Umre organizasyonlarında 4 defadan daha fazla görevlendirilmemiş olmak, (Grup toplayarak umreye gidenler hariç)

4) Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,

5) Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak, ( Daha önce hac ve umre organizasyonlarında görev almamış olanlar için.)

6) İl müftülüklerince görev teklifi yapılmış ve 17/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar müracaatı sisteme girilmiş olmak,

Şartlan aranmaktadır.

Ayrıca 2014 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere eğitim seminerine katılmış olup görevlendirilmesi mümkün olamamış personel de istemeleri halinde Bayan İrşat Görevlisi olarak görevlendirilecektir.

Takdir edileceği üzere, hac ve umre organizasyonlarının başarısı önemli ölçüde kafile başkanı, din görevlisi ve irşat görevlilerinin isabetli seçimine ve onların özverili çalışmalarına bağlıdır. Bu nedenle, kafile başkanlarının ve İl Müftü Yardımcısı. Vaiz, Din Hizmetleri Uzmanı ve Eğitim Uzmanı olarak görev yapan bayan personelin teklifi, İl Müftüsünün başkanlığında, hac ve umreden sorumlu İl Müftü Yardımcısı ve ilçe müftülerinin tamamının yer alacağı bir komisyon marifetiyle yapılacaktır. İl ve ilçe müftülerimiz; söz konusu görevlilerin teklifinde çok hassas davranacaklardır. Genel Müdürlüğümüz illerden gelen teklifleri değerlendirerek bu teklifler arasından tercihen görevlendirme yapacaktır.

Vaiz ve Başkanlığımızca yapılmış ve geçerliliği bulunan MBSTS'ye katılmış olan Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım görevlerinde çalışan personelden en az 30 kişilik grup oluşturanların, müftülüklerimizin teklifi ile gruplarının başında Din Görevlisi olarak görevlendirilmeleri mümkün olabilecektir.

Kişisel çıkar sağlayacak biçimde Başkanlığımızın dışındaki umre organizasyonları ile ilişki içinde olan personel hakkında gerekli tahkikat yapılacaktır. Buna göre;

1- İl ve ilçe müftülükleri bünyesinde görev yapan ve yukarıda belirtilen şartlan taşıyan personelin, İl Müftüsünün başkanlığında, hac ve umreden sorumlu İl Müftü Yardımcısı, ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak istişare ve değerlendirme sonucu tespit edilerek belirlenecek personelin bilgilen http://hac.diyanet.gov.tr adresinden, "Umre Programı” nın"Umre Görevli Teklifleri" bölümünden 17/11/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar girilecektir.

İL MÜFTÜLÜKLERİNCE TEKLİFİ YAPILAN PERSONELDEN İSTENİLEN BELGELER :

1- 2 adet vesikalık fotoğraf.

2- Geçerlilik süresi 01/01/2016 tarihine kadar olan yeşil, gri veya bordo çipli pasaport.

NOT : 1) Pasaportların üzerine etiket yapıştırılarak bilgilen yazılmış ve pasaportun ön kapağının iç kısmına 2 adet fotoğraf taşmayacak şekilde zımbalanmış olacaktır.

2) Kafile başkanı olarak teklif edilenler için istenilen belgeler 19/11/2014 tarihine kadar Başkanlığa gönderilecektir.

3) Bayan İrşat Görevlileri ile mülakata katılacak personelin belgeleri ise mülakat sonucuna göre bildirilecek tarihte istenecektir.

Kaynak: (diyanet.gov.tr) - diyanet Editör:
Etiketler: 2015, UMRE, ORGANİZASYONU,

Ferhat Erdoğan mbsts

Haber Yazılımı