mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
25 Aralık 2017 - Pazartesi 13:47
 
2018 HAC GÖREVLİ PERSONEL KRİTERLERİ BELLİ OLDU
2018 HAC GÖREVLİ PERSONEL KRİTERLERİ BELLİ OLDU
SENDİKA Haberi
2018 HAC GÖREVLİ PERSONEL KRİTERLERİ BELLİ OLDU

I- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esaslar

A) Kafile Başkanı

a) Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen il müftüsü, mushafları inceleme ve kıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, eğitim merkezi müdürü,il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı, dini yükseköğrenim mezunu eğitim görevlisi, şube müdürü ve murakıp ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve kur’an kursu başöğreticisi olarak çalışıyor olması,

b) 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında toplam fiili hizmet süresinin en az 7 yıl olması,

c) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

d) Hac organizasyonlarında görevlendirilmiş ve başarılı olması,

e) Sevk ve idare kabiliyetini haiz olması,

f) 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

g) 2017 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması

h) 2017-2018 yılı umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması (22 Aralık 2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç),

ı) Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,

B) Din Görevlisi

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı ve Murakıp unvanlarında fiilen çalışanlarda;

a) Daha önce umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,

b) Daha önce hac organizasyonlarında hiç görevlendirilmemiş olması,

c) 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında toplam fiilidinihaber.com hizmet süresinin en az 5 yıl olması ve son 2 yılını da mezkûr unvanlarda çalışmış olması,

d) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

e) 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

f) Umre organizasyonlarında görev yapmış olanlardan 2017-2018 yılı umre organizasyonu için kafile başkanı olarak teklifinin yapılmamış olması (22-12-2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç),

g) Müracaat edenler arasından birimce hac görevi için teklifinin yapılmış olması,

h) Yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesinin uygun görülmüş olması,

2. Kur’an Kursu Başöğreticisi, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi, Kur’an Kursu Öğreticisi, BaşimamHatip, Uzman İmam-Hatip, İmam-Hatip, Baş Müezzin ve Müezzin-Kayyım unvanlarında çalışanlarda;

a) Daha önce umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,

b) 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması,

c) Başkanlıkça 2015, 2016 veya 2017 yıllarında yapılan MBSTS’den en az 50 puan almış olması,

d) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

e) Hac organizasyonunda en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)

f) 2015, 2016 ve 2017 yıllarında hac, 2017-2018  umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması, (Grup oluşturanlar hariç)

g) 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

h) Tecrübeli görevlilerin 2017-2018 umre organizasyonu için yapılan  sözlü sınavda başarılı sebebiyle görevlendirilmek üzere pasaportlarının Başkanlıkça talep edilmemiş olması,

ı) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,

C) Bayan İrşat Görevlisi

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Şube Müdürü, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Murakıp, Eğitim Uzmanı ve Din Hizmetleri Uzmanı olarak fiilen çalışanlarda;

a) 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması ve son 2 yılını da mezkûr unvanlarda fiilen çalışmış olması,

b) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

c) 2016 ve 2017 yıllarında hac, 2016-2017 ve 2018-2018 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması (Grup oluşturanlar hariç),

d) 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

e) Daha önce umre organizasyonlarında görevlendirikmemiş 2017-2018  umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere teklif edilenlerden pasaportları Başkanlıkça istenmiş olması,

f) 04- 07 Kasım 207 tarihleri arasında düzenlenen ‘Umre Eğitim Seminerine’ katılmamış olması,

g) Müracaat edenler arasından birimce  hac görevi için teklifinin yapılmış olmaması,

h) Teklifi yapılanlar arasındanbirimince hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olanlar için yapılacak olan mülakatta başarılı olması,

2. Kur’an Kursu Başöğreticisi, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi ve Kur’an Kursu Öğreticisi olarak çalışanlarda;

a) 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması,

b) Başkanlıkça 2015, 2016 veya 2017 yıllarında yapılan MBSTS’den en az 50 puan almış olması,

c) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

d) Hac organizasyonlarında en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir),

e) 2015, 2016 ve 2017 yıllarında hac, 2016-2017 ve 2017-2018 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması (Grup oluşturanlar hariç),

f) 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

g) Tecrübeli görevlilerin 2017-2018 umre organizasyonunda görev almak için yapılan sözlü sınavda başarılı olmaları sebebiyle görevlendirilmek üzere pasaportlarının Başkanlıkça talep edilmemiş olması,

h) 04-07 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen ‘Umre Eğitim Seminerine’ katılmamış olması,

ı) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,

Ç) Tercüman

a) Halen Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile kadrolu olarak çalışıyor olması ve adaylığının kaldırılmış olması Sözleşmeli sstatüde (4/B çalışan personel ile Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde çalışanların ise 18 Ocak 2018 tarihi itibariyl toplam 3 yıl fiili hizmetinin bulunması

b) Görevlendirme açısından Sağlık engelinin bulunmaması

c) 31 Aralık 1957 tarihinden sonra doğmuş olması,

d) 2018 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaatta bulunmuş olması ve sözlü sınavda başarılı olması, (müracaat edenlerden 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılı hac veya umre organizasyonlarında tercüman olarak görevlendirilenler ile 2017 yılında  yapılan mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar sınavdan muaf tutuklacaklardır.

D) Ekip Personeli, Büro Personeli, Muhasebe Personeli, Satın Alma Görevlisi, Yemekhane Kontrol Görevlisi, Yemekhane Sorumlusu, Yemek Servis Personeli, Depo Görevlisi ve Teknisyen

a) Şube müdürü, murakıp, mühendis, programcı, çözümleyici, uzman, sayman, musahhih, şef, araştırmacı, memur, vhki, daktilograf vb. unvanlarda çalışıyor olması,

b) 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve Başkanlığımız personeli için SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlık Teşkilatında veya TDV’de toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olup,  yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıl çalışmış olması,

c) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

d) 31 Aralık 1957 tarihinden sonra doğmuş olması,

e) Hac organizasyonlarında en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)

f) 2015, 2016 ve 2017 yıllarında hac, 2016-2017 ve 2017-2018 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,

g) 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

h) 2017-2018 umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması (22/12/2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

ı) Birimince hac görevi için teklifinim  yapılmamış olması ve sözlü sınavdabaşarılı olması,

E) Aşçı / Aşçı Yardımcısı ve Mutfak Personeli

1. Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfında Çalışanlarda;

a) 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik, Başkanlık personeli için  SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlık teşkilatında veya TDV’de toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl  olup toplamda 3 yılını aşçı veya aşçı yardımcısı olarak çalışmış olması ve halen bu unvanlarda bulunması

b) Aşçı kadrosunda çalışmayanlar için ise kadro unvanlarına bakılmaksızın, Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya daha önce hac organizasyonlarında aşçı veya aşçı yardımcısı olarak görevlendirilmiş olması,

c) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

d) 31 Aralık 1962 tarihinden sonra doğmuş olması,

e) 2017 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,

f) 2018 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaat etmiş olması,

g) Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması, (müracaatta bulunanlardan 2013, 2014 ve 2015 ve 2016 yıllarında başarılı olup, hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilenler sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır)

II- Müracaat, Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar

1. Kafile başkanı, ekip personeli, şoför ve hizmetli olarak görev almak isteyenlerin teklifleri 18 Ocak 2018 tarihine kadar merkezde birimlerince, taşrada il müftülükleri, eğitim merkezi müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce Ek-1 tabloda verilen kontenjan doğrultusunda tespit edilmesi ve hac görevli programına girilmesi suretiyle yapılacaktır. Unvanlara göre alınacak çıktı birimlerce tasdiklenerek Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

2. Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen unvanlarındaki personel ile tercüman olarak görev almak isteyenler müracaatlarını, 08 – 18 Ocak 2018 tarihleri arasında http://hac.diyanet.gov.tr adresindeki “2018 yılı Hac Görevli Müracaatları” linkinden, T.C. Kimlik Numarası ile yapacaklardır. İstenilen bilgileri doldurarak alacakları çıktıyı (Ek-2) ile ilgili Birimlere/müftülüklere teslim edeceklerdir. (Örnek: İlçeden müracaat eden görevlilerinin müracaat formu bulunduğı ilçe müftülüğüne teslim edilecek, müracaatların bitiminde düzenlenecek listeler il müftülüğüne görenderilecek ve müracaat formları ilgili dilekçede kalacaktır.

3. Personel Seçimine İlişkin Esasların B ve C bentlerinin 1. maddelerinde belirtilen unvanlarda müracaat edenlerden teklifi yapılacak olanların isimleri 22  Ocak 2018 tarihine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

4. Kurum içi veya kurum dışından aşçı / aşçı yardımcısı olarak görev almak isteyenler müracaatlarını 08 – 18 Ocak 2018 tarihleri arasında il müftülüklerine gerekli başvuru evrakını teslim etmek suretiyle yapacaklar ve başvuru evrakı il müftülüklerince sisteme girilerek ekleriyle birlikte en geç 22 Ocak 2018 tarihine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

5. Birimler, il veya ilçe müftülükleri, eğitim merkezi müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü müracaat formlarını inceleyecek ve görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun ve eksiksiz olanların müracaatlarını onaylayacaklardır.

6. Tekliflerde organizasyonunbaşarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti ve performansı dikkate alınacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun az görev alanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir.

7. Bu görevlerden ancak biri için müracaat alınacak veya teklif yapılacaktır. Ayrı ayrı görevler için müracaat kabul edilmeyecek ve teklifte bulunulmayacaktır.

8. Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile:

10. Teklifler;

a) Merkezde birim amirlerince,

b) İllerde; il müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra il müftülüklerince,

c) Eğitim merkezlerinde; eğitim merkezi müdürünün başkanlığında ve eğitim görevlilerinin tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra eğitim merkezi müdürlüklerince,

d) Türkiye Diyanet Vakfında ise Genel Müdürlükçe,

Yapılacak olup müşterek ıslak imzalı teklif listesini içeren tutanak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

11. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, yapılacak sözlü sınav, mülakat ve seminerlere katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alınmayacak ve bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktır.

12. Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel, müracaat ettiği veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek olup söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.

 

25. Hac organizasyonunda görev alacak ekip başkanları, ekip başkan yardımcıları, fetva ve irşat ekip üyeleri, bölge sorumluları, acenta sorumluları, basın sorumluları, protokol sorumluları, bölge sorumlu yardımcıları ve irşat görevlileri (okuyucular) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

26. Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek yer, tarih ve program çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim seminerlerine alınabilecektir. Söz konusu seminere katılmayan personel görevlendirilmeyecektir.

27. Müracaat/Teklif,Sözlü sınav, mülakat veya seminerlerden sonra, görevlendirilmelerine mani her hangi bir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir.

28. Yanlış veya eksik beyandan ilgili personel ve birimi sorumlu olacaktır.

29. Organizasyonun özellik arz eden kademelerinde ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça doğrudan görevlendirme yapılabilecektir.

30. Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen esaslar 2018 yılı hac organizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olup, gelecek yıllar için hak teşkil etmeyecektir.

31. Görevlendirmeler Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başkanlık makamınca yapılacaktır.

32. Personelin teklifinin yapılmış, mülakatta başarılı olmuş, bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarına katılmış ve gerekli belgelerinin Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş olması hac organizasyonunda mutlaka görevlendirilecekleri anlamını taşımamaktadır.

33. Umre organizasyonundaki görevlendirmeler 2015 yılı için 01.11.2014 – 01.08.2015 tarihlerini; 2016 yılı için 15.11.2015 – 12.07.2016 tarihlerini ve 2018 yılı için 01.11.2017 – 20.06.2018 tarihlerini kapsamaktadır.

34. Bu talimatın bir sureti, il müftülüklerince ilçe müftülüklerine ivedilikle ulaştırılacak, ayrıca talimatta yer alan hususlar ilgili personele, birimlerince imza karşılığı tebliğ edilecektir

Kaynak: Editör:
Etiketler: 2018, HAC, GÖREVLİ, PERSONEL, KRİTERLERİ, BELLİ, OLDU,

Ferhat Erdoğan mbsts

Haber Yazılımı