mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
04 Kasım 2019 - Pazartesi 20:50
 
Çakma sarıklar piyasada cirit atıyor
Piyasada raflarda olan sarıkların çoğu çakma
İSLAM ve İLİM Haberi
Çakma sarıklar piyasada cirit atıyor

Artık günümüzde çoğu şeyin sahtesi çıkmış durumda, günümüz türkçesinde biz bir şeyin aslına benzer kopyasına kabaca çakma diyoruz.   Çakma kelimesi gerçekten içimizi tırmalayan, hoşa gitmeyen bir terim ancak maalesef elektronikte, mekanikte, mobilyada, giyimde, gıdada bile çakma ürünler olabiliyor.

Bunlardan İmam sarıklarımızda maalesef nasibini aldı. Kısa bir süre öncesine kadar 3-5 yıl önce fes üzerine hakiki kumaşla elle veya makine ile sarılmış sarıklarımız vardı. Bunlar piyasada ne hikmetse bulunamıyor artık.

Şu an piyasadaki satılan İmam sarıklarının çoğunun üzerinde bir karış kumaş parçası yok, içleri  kof durumda.  Fesin üzeri sünger ile sarılıp üzeri ise kurdele ile kapanarak kamufle edilmiş sarık modellerini çoğunlukla görmekteyiz.

Dışarıdan bakınca çok güzel görünüyor, dışı başkasını yakıyor, içi ise bizi yakıyor..  

 

Maliyetten mi kısılıyor?

Böyle olmasının sebeplerinden birisinin masraftan kaçınılmış olduğunu aşikardır. Piyasada genellikle 35 TL den alıcısını bulan bu sarıklar, gerçek bir kumaşla sarılı olsa  40-45 TL’den satıldığını düşünsek alıcısını mı bulamayacak?

Sarık içlerine sünger, köpük, elyaf gibi malzemelerin kullanılmış olmasını hem yadırgıyor hem de bunların gereksiz bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.  

 

Sünnete uygun sarılmış sarık modelleri neden imal edilmiyor?

Yaşadığımız bu teknoloji çağında insansız hava araçları yapılırken imam sarığı imalatçılarının sünnete uygun bir şekilde sarık imal edememelerini tuhaflıkla karşılıyoruz.

Bir sünnet-i seniyye üzerinde gereğinden fazla imaj adına oynanmak suretiyle makyajlanarak yok yere zarar görüyor. Üreticilerin asla uygun düzgün bir sarık modelleri imal etmesi önem arz ediyor. Bir çok aldığımız malzemede nasıl hassas davranıyorsak, dini değerlerimizle ilgili şeylerde de hassas olmamız gerekiyor.  

Yukarıda bahsettiğimiz model sarık tiplerinin Hoca Efendilerimizin de içine sineceğini zannetmiyoruz. Ancak bu konuda bir arz talep meselesidir. Bu konuda Hocalarımız tarafından üreticilerden arz talep olması durumunda üreticilerin bu konuya daha hassas davranacaklarını ümit ediyoruz.

Güzel bir şekilde sarık sarmak el becerisi isteyen bir şeydir. Sert kalıp takke veya fes üzerine herkesin düzgün biçimde sarık saramayacağından ötürü iş yine imalatçılara kalıyor.

İmalatçılardan daha ciddi ve titiz çalışmalar, asla uygun biçimde, çok sert olmayan kafa yapısını kolayca alan, dış tarafının ise gerçek bir dolama kumaş malzeme ile imal edilen, kolayca bozulmayan ürünler bekleniyor.

PEKİ SARIĞIN DİNİMİZDEKİ YERİ NEDİR?

Erkeklerin başı açık namaz kılması mekruh sayılmıştır. Müslüman erkeklerin en  azından başlarına takke takarak namaz kılmaları kendilerini kerahatten kurtarır. En güzeli ise tabii ki sarık sararak namaz kılmaktır. Nitekim Rasulullah (s.a.v) Efendimiz sarık sararlardı. Sarık sarmak sünnettir. Bu konuda bir çok hadis-i şerif zikredilmiştir. Bazı hadisler şu şekildedir.

عَنْ أَبِى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَصَرَعَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

قَالَ رُكَانَةُ وَسَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ

Ebu Ca’fer İbnu Muhammed İbnu Ali İbnu Rükâne (r.a) dan Nebî (s.a.v) ile güreş yaptı ve

Efendimiz (s.a.v) onu yendi. Rukâne (r.a.) şöyle dedi: Nebî (s.a.v)’i şöyle derken işittim:

“Bizimle müşrikler arasındaki fark, takkeler üzerindeki sarıklardır.’’. (Tirmizî. Libas, 42; Ebû Davud, Libas, 24)

عَنْ جَابِرٍ" رَكْعَتَانِ بِعِمامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلا عِمامَةٍ"

Cabir (r.a) dan Nebî (s.a.v)in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir:

"Sarıkla kılınan iki rekât namaz, sarıksız olarak kılınan yetmiş rekattan daha hayırlıdır." (Tac, I/1691; Feyzu'l-Kadir, IV/37, h. no: 4468; Makasıdu'l-Hasene, I/466; h. no: 717)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: إنّ اللهَ  وَمَلائِكتهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمائِمِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

Ebu’d-Derdâ (r.a)’dan şöyle rivayet edilmiştir:

“Muhakkak ki, Allâh ve melekleri cuma günü sarıklı olanlara salât ederler.” (Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, IV/336)

 

Meleklerin de sarık taktığı rivayet edilmiştir

Hadis kaynaklarından öğrendiğimize göre bazı meleklerinde sarık taktıkları rivayetleri mevcuttur.

Allâhu Tealâ Bedir günü Müslümanlara sarı renkli sarıklı meleklerle yardım etmiştir. (Hâkim, el-Müstedrek, III/407; İbn Ebî Şeybe, Musannef, XII/261) 

Allah (c.c) şöyle buyurmuştur:

بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

“Evet, sabreder ve (Allah’tan) korkarsanız, onlar ansızın üzerinize gelseler, Rabbiniz size nişanlı (alâmetli) beş bin melekle yardım eder.”(Âl-i İmran-125)

Bazı müfessirler ayet-i kerîme’deki nişanlı olma vasfından maksat sarıklı olmaları şeklinde açıklamışlardır. (el-Mahallî, es-Suyûtî, Tefsîru’l-Celâleyn, Dâru’l-Hadîs, Kahire, s. 84; en-Nesefî, Ebu’l-Berakât, Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl, Dâru’l-Kelimi’t-Tayyib, Beyrut 1998,  I/290)

İbn Abbas (r.a)Katade, Mekhûl ve Kelbî gibi mütekaddim müfessirler bu görüştedir. İmam Suyûtî, Ebu’s-Su’ûd Efendi, ve İbn Kesîr gibi birçok müfessirin de buna paralel rivayetleri mevcuttur.

 

Peygamberimiz (s.a.v) beyaz ve siyah sarık takmışlardır.

عَنْ جَابِرٍ رضِىَ الله عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ

Câbir (r.a)den, “Rasulullah (s.a.v)’in Mekke’nin fethedildiği gün (Mekke’ye) başında siyah bir sarık olduğu halde girdiği” rivayet edilmiştir. (Müslim, Hacc 451; İbn Mâce, Libâs 14; Nesâî, Menâsikü’l-Hacc 107; Ahmed ibni Hanbel, 23, 178;)

 

Sarığı iki omuz ortasından bir karış sarkıtmak sünnettir

Rasulullah (s.a.v)’in arkadan, sağdan, soldan ve hem arka hem önden sarık sarkıttığı ile ilgili rivayetler vardır. Bu rivayetlerden, arkadan (iki kürek kemiği arasından) sarkıttığı ile alakalı rivayetler en sahih olanlardır.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْه

İbn Ömer (r.a.)’den, Peygamber (s.a.v)’in sarık sardığında sarığını kürek kemikleri arasından sarkıttığını rivayet edilmiştir. (Tirmizî, Libâs 12; İbn Hibbân, Sahîh, 14/307; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XII/379)

Hz. Peygamber (s.a.v) sarığının ucunu kimi zaman sarkıtmış, kimi zaman da sarkıtmamıştır. Sarkıtma veya sarkıtmamayla ilgili nehy ifade eden bir nass yoktur. İbn Ebî Şerîf, Savbü’l-Ğamâme isimli eserinde İmam-ı Nevevî’nin Şerhu’l-Mühezzeb’inden şu nakli yapmaktadır: “Sarığı, bir kısmını sarkıtarak da sarkıtmayarak da sarmak caizdir. Bunların hiçbirinde bir kerahat yoktur.”(İbn Ebî Şerîf, a.g.e., s. 43) 

Nevevî’nin bu kavlini Mirkât sahibi de zikretmiştir. (Molla Alî el-Kârî, Mirkatü’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, el-Mişkâtü’l-İslâmiyye, V/92)

عَنْ جَعفر بنِ عَمْرو عَنْ أبيه عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ

Ca’fer ibni ‘Amr (r.a.), babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir:

“Peygamber (s.a.v)’i minberde ucunu omuzları arasından sarkıttığı siyah bir sarıkla görmüştüm.” (Ebû Davûd, Libas 24, Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 246)

Peygamberimizin Abdurrahman ibni Avf (r.a.)’ın sarığını kendi eliyle sardığı rivayet edilmiştir. (Taberânî, el-Evsat, VIII/369 (İbn Ömer’den rivayet edilen hadisi hasen görmüşlerdir.)

Büyük âlim İmam Suyutî (Rahimehullah) el-Hâvî li’l-Fetâvâ isimli eserinde el-Bârizî’den naklen şöyle demiştir:

Rasulullah (s.a.v)’ın kullandığı Sehâb (bulut) denilen bir sarığı vardı. Onu Hz.Ali’ye sardı. Hz. Ali (r.a) geldiğinde bazen: Ali size Sehâb içerisinde geldi.” derdi. (es-Suyûtî, el-Hâvî li’l-Fetâvâ, Beyrut 1982, I/73)

Keza bunu Sâlihî, Sübülü’l-Hüdâ ve’r-Raşâd isimli eserinde zikretmiştir. (es-Sâlihî, Muhammed ibni Yusuf, Sübülü’l-Hüdâ ve’r-Raşâd, VII/271)

 

Sarık Müslümana özgüdür

İmam-ı Rabbânî (k.s) sarığın Müslümanlara özgü bir kıyafet olduğuyla alakalı şunları söylemektedir:

“Zimmî, din adamlarına ve ilim sahiplerine mahsus olan cübbe ve sarık giymemelidir.”(Mektûbât, I/381/313. Mektup) Bunu Kâdıhân Fetâvâ’sında da zikretmiştir. (Kâdıhân, Fetâvâ Kâdıhân, III/370)

 

Sarık hakkında ümmetin seleflerinin görüşleri

Ümmetin selefleri, kitaplarını sarık konusuyla meşgul etmişler; hatta mücerreden sarıkla alakalı eserler telif etmeleri bu konunun çok önemli olduğunu gözler önüne sermektedir.

Sarık ve ahkâmıyla alakalı eseri bulunan bazı âlimler şöyle zikredilebilir: Molla Alî el-Kârî, İbn Hacer el-Heytemî, el-Kettânî, İbn Vaddâh el-Kurtubî, Kemâlüddîn İbn Ebî Şerîf, el-Hafâcî, Fukahâ-i Kirâm ferî meselelerinde sarığa sünnet penceresinden bakmışlar, bir İslam şiarı olarak benimsemişlerdir. İbn Asâkir, İmam Malik (Rahimehullah)’in şöyle söylediğini nakletmiştir: “Sarığı terk etmemiz bize yakışmaz. Ben daha yüzümde tüy bitmemişken sarık sarardım. (el-Kettânî, ed-Di’âme, Matba’atü’l-Feyhâ, Şam 1342, s. 14 s. 8; İbn Ebî Şerîf, Savbü’l-Ğamâme, Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 1. Baskı, Beyrut 2004, s. 8)

Sarık hakkında sahih, hasen ve zayıf birçok rivâyetin olduğu gibi, Ümmet’in dünden bu güne gelen bir tatbikatıyla da sabit olduğu aşikardır. 

Hadîs Usûlü ilmi açısından en azından hasen mertebesinde olan sarık hakkındaki hadisler cumhûra göre fıkhen delil olmaya elverişlidirler.

FACEBOOK SAYFAMIZA GİRİŞ   >>>>

FACEBOOK GRUBUMUZA GİRİŞ >>>>

Kaynak: Editör:
Etiketler: Çakma, sarıklar, piyasada, cirit, atıyor,

Ferhat Erdoğan mbsts

Haber Yazılımı