mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
12 Kasım 2021 - Cuma 11:08
 
Kudüs tarihi ve Mescid-i Aksa
Kudüs bir peygamberler şehri olduğundan tarih boyunca sürekli ilgi odağı olmuştur.
İSLAM ve İLİM Haberi
Kudüs tarihi ve Mescid-i Aksa

Kudüsʹün tarihi çok eskilere gidiyor. Milattan önce 4000 yılında kurulan Kudüsʹün surlar içindeki bölümü Eski Şehir, üç ayrı ilahi dine inanan insanlar açısından büyük öneme sahip bir bölge: Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler.ʹEski Şehirʹ bölgesi, Ermeni, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman mahalleleri olmak üzere dört kısma ayrılmış durumda. Bugün Eski Şehirʹe çıkan 11 ayrı kapının yedisi açık.Dünya Mirasları içinde kabul edilen Eski Şehir içerisinde bulunan Harem-i Şerif olarak bilinen bölgede, Müslümanlar için Mekke ve Medineʹden sonra en önemli üçüncü kutsal yer kabul edilen Mescid-i Aksa Cami yer alıyor. İçinde Mescid-i Aksa'nın bulunduğu komple duvarlarla çevrili alana Harem-i Şerif deniliyor.Mescid-i Aksa'yı ilk defa Hz. Süleyman (a.s) cinlerin yardımıyla inşa etmiştir. Müslümanların ilk kıblesidir. İçinde ayrıca Peygamberimizin miraca yükseldiği Kubbet-üs Sahra bulunuyor.

Müslümanların Mescid-i Aksa ile gönül bağı hiç bir zaman kopmamıştır. Peygamber Efendimizin Mescid-i Aksa ile ilgili bazı hadisleri şu şekildedir;

 Buhari ve Müslim'in sahihlerinde yer alan bir rivayete göre sahabeden Ebu Zer (r.a.) şöyle demiştir:

"Resulullah (a.s.)'a, yeryüzüne konulmuş olan ilk mescidin hangisi olduğunu sordum. "Mescidi Haram" diye buyurdu. "Sonra hangisi?" dedim. "Mescidi Aksa" diye buyurdu."

 "Resulullah (s.a.v)  başka bir hadisi şerifde şöyle buyurmuştur:

"Yolculuk ancak şu üç mescidden birine olur: Benim şu mescidime, Mescidi Haram'a ve Mescidi Aksa'ya." (Müslim, Kitâbu'l-Hacc, 15/415, 511, 512)

“Kabede kılınan bir rekata yüz bin,Mescid-i Nebevi’de kılınan bir rekata bin,Mescid-i Aksa’da ise kılınan bir rekata beş yüz rekat sevap verilir”

Mescidi Aksa'nın İslâm'daki müstesna yerinin bir sebebi de Resulullah (a.s.m)'in İsrâ ve Miraç mekânı olmasıdır. Yüce Allah, İsrâ suresinin birinci âyetinde Mescidi Aksa'yı adıyla anarak şöyle buyurur:

"Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir. Şüphesiz o duyandır, görendir."

Burada dikkat edilirse Mescidi Aksa 'dan "çevresini mübarek kıldığımız" şeklinde söz edilmektedir. Mescidi Aksa'nın çevresi ise başta Kudüs, sonra diğer Filistin topraklarıdır.

Kısa Filistin Tarihi

Filistin topraklarının peygamberler diyarı olması, bu toprakların vahye dayanan bütün dinlerde kutsal sayılmasını ve kendisine özel bir değer verilmesini sağlamıştır.

Kudüs'ün ve Filistin topraklarının İslâm açısından taşıdığı değer ve kudsiyet dolayısıyla, Medine'de kurulan İslâm devletinin kuzeye doğru sınırlarının genişlemesiyle birlikte, Müslümanlar Filistin topraklarına yöneldiler. Hz. Ebu Bekir (ra) Filistin üzerine M. 633'te iki küçük birlik gönderdi. Bu birlikler önemli başarılar gösterdiler. Daha sonra, 634'te İslâm ordusunun Remle yakınlarında Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferle, Kudüs dışındaki bütün Filistin toprakları fethedildi.

Kudüs'ün fethi ise 638'de ikinci halife Hz. Ömer (ra) döneminde gerçekleşti. Bu fetihten sonra, Kudüs ve çevresi 1097'ye kadar sürekli Müslümanların hâkimiyetinde kaldı. 1097'de haçlı ordularının kırk gün süren şiddetli kuşatmaları sonunda, bu kutsal belde Hıristiyanların eline geçti. Haçlılar, Kudüs'ü işgal ettikten sonra, bir hafta süreyle şehirde katliam gerçekleştirdiler.

Haçlı işgali yaklaşık doksan yıl sürdü. Bu işgale 1186 yılında Selahaddin Eyyubi son verdi. Yavuz Sultan Selim'in 1516'da gerçekleştirdiği Mısır seferi sonrasında, Kudüs ve Filistin Osmanlı devletine bağlandı. 1918 İngiliz işgaline kadar da Osmanlı yönetiminde kaldı.

İngilizlerin 1918'de Filistin topraklarını işgal etmeleri zamanın Mekke şerifi ve bugünkü Ürdün krallığının kurucusu Şerif Hüseyin'in yardımıyla oldu. İngiliz dışişleri bakanı Arthur Balfour tarafından, 1917'de Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi devleti kurdurulacağı yolunda bir deklarasyon yayınlandı. Çok geçmeden, İngilizler Filistin topraklarını işgal ettiler.

İngiliz işgali, 24 Temmuz 1922 tarihinde, bugünkü Birleşmiş Milletler konumunda olan Milletler Cemiyeti tarafından onaylandı ve Filistin toprakları resmen İngilizlerin vesayetine verildi. İngiliz işgalinden sonra Yahudilerin Filistin topraklarına göçü de hızlandı. İşgal yönetimi, Yahudilerin bu topraklara yerleşebilmeleri için her türlü imkânı hazırlıyordu.

Bunun yanı sıra işgalle birlikte katliamlar, sürgünler ve haksızlıklar da başladı. İngiliz işgalciler bir yandan Müslümanları öldürerek mülklerini ellerinden alırken, diğer yandan Yahudilerin bu topraklardan mülk edinmelerini ve yerleşmelerini kolaylaştırıyorlardı. Filistinli Müslümanlar, işgal yönetimine ve Yahudi göçüne karşı mücadele ettiler. Bu doğrultuda zaman zaman ayaklanmalar gerçekleştirildi. Filistinliler mücadelelerini organize için örgütler de kurdular.

İngilizler yerlerine Yahudileri bırakarak, 1947'de Filistin'den çekilmeye başladılar. Bunun hemen arkasından, kendi devletlerini kurabilmek için bir iç çatışma başlattılar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1947'de Filistin topraklarının Araplarla Uahudiler arasında paylaştırılmasına dair bir karar aldı. 181 sayılı bu karar, Filistin topraklarının 55'ini ve verimli kısımlarını Yahudilere, genellikle verimsiz ve çölden ibaret 45'ini de Araplara veriyordu.

Yahudilerin çıkardıkları tedhiş olayları ve iç savaş sebebiyle İngilizler, 1948'de Filistin topraklarından tamamen çekildiler. Bunun ardından Yahudiler, BM'in kendilerine verdiği toprakların üçte biri oranında daha toprak işgal ederek 14 Mayıs 1948'de İsrail devletinin kuruluş deklarasyonunu yayınladılar. İsrail'in kuruluşu ve bu kuruluşun 181 sayılı BM Genel Kurulu kararına dayandırılmasıyla 960 bin Filistinli Arap evsiz, mülteci durumuna sokuldu.

Filistinlilere yapılan zulüm ve işkencelerin yanı sıra, İsrail'in henüz elli yılı doldurmamış olan ömründe, altı büyük savaş vardır:
1- 1948'de İsrail'in kuruluşuyla birlikte patlak veren savaş,
2- 1956'da bu ülkenin Fransa ve İngiltere'nin desteğiyle Mısır'a karşı açtığı savaş,
3- 1967'de ABD desteğinde Mısır, Suriye ve Ürdün'e karşı gerçekleştirilen savaş,
4- 1968'de Ürdün'e saldırı,
5- 1973'te İsrail tarafından başlatılan Arap - İsrail savaşı,
6- 1982 Lübnan işgalidir.

İsrail ise Doğu Kudüsʹü işgal ettikten sonra bu bölge Fitinliler'e eziyet etmeye devam ediyor.

Kaynak: (imamlarburada.com) - imamlarburada Editör:
Etiketler: Kudüs, tarihi, ve, Mescid-i, Aksa,
Haber Yazılımı