mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
03 Aralık 2014 - Çarşamba 13:20
 
MBSTS SINAVININ ÖSYM Tarafından Yapılacağına İlişkin DUYURU
SENDİKA Haberi
MBSTS SINAVININ ÖSYM Tarafından Yapılacağına İlişkin DUYURU

MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVININ (MBSTS) ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) TARAFINDAN YAPILACAĞINA İLİŞKİN
D U Y U R U

Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca;
1.      Cami görevlilerinin görev yeri değişikliği,
2.      Başkanlığımız personelinden başka unvanlarda görev yapmakta iken Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarına müktesebi olanların naklen, müktesebi olmayanların ilk defa naklen atanmaları,
3.      Kariyer unvanları basamaklarında yükselmeler,
4.      Yurtdışı ile hac ve umre hizmetlerinde (hac ve umre hizmetleri için Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi görevlendirmeleri,
için Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyenlerin Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavından (MBSTS) Başkanlıkça belirlenen puanı almaları şarttır.


 
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inici fıkrasında “Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir. Bu sınav Başkanlıkça yapılabileceği gibi başka kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir. Sınavın yeri ve zamanı ile sınavda sorulacak sorular Başkanlıkça belirlenir ve sınavı yapacak kuruma bildirilir. Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde sınav soruları ÖSYM’ye veya üniversitelere de hazırlatılabilir.” hükmü yer almaktadır.

 
Bu itibarla, Başkanlığımız ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca 2015 yılında MBSTS, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
 
Sınavın organizasyonu, sınavın uygulanması ve sınav sorularının hazırlanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.
 
SINAV TARİHİ:
Sınav, 22 Şubat 2015 tarihinde saat 14.00’da yapılacaktır.
 
BAŞVURU ZAMANI:
Sınava başvurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Aralık 2014-04 Ocak 2014 tarihleri arasında alınacaktır.
 
BAŞVURU ŞARTLARI:
Bu sınava Diyanet İşleri Başkanlığı personeli (kadrolu ve sözleşmeli) katılabilecektir.


 
SINAV SORULARI:
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

 
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
 
1.    Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır.

 
2.    Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

 
SINAV KONULARI:

 
1.      Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
2.      Tefsir
3.      Akaid & Kelam
4.      Fıkıh & İlmihal
5.      Hadis
6.      Siyer & İslam Tarihi
7.      Dinler ve Mezhepler Tarihi

 
KAYNAK KİTAPLAR:

 
S.No
KİTAP ADI
YAZAR ADI (YAYINEVİ)
1
Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
Komisyon (DİB Yayınları)
2
Tefsir Usulü
Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU
(TDV Yayınları)
3
İlmihal I. ve II. Ciltler
Komisyon (TDV Yayınları)
4
Hac İlmihali
Doç. Dr. İsmail Karagöz
Mehmet Keskin
Doç. Dr. Halil Altuntaş
(DİB Yayınları)
5
Haccı Anlamak
Dr. Ekrem KELEŞ
Prof. Dr. Bünyamin ERUL
(DİB Yayınları)
8
Dini Kavramlar Sözlüğü
Komisyon (DİB Yayınları)
9
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı
Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM
(DİB Yayınları)
10
Hadis Usûlü
Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV)
11
Riyazü’s-Sâlihîn –Metin ve Çeviri-
Ebû Zekeriyya en-Nevevî (DİB Yayınları)
12
Yaşayan Dünya Dinleri
Komisyon (DİB Yayınları)
13
Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi
Davut KAYA (DİB Yayınları)
14
Diyanet İslam Ansiklopedisi
TDV Yayınları

 
D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

kaynak: http://www2.diyanet.gov.tr/InsanKaynaklariGenelMudurlugu/Sayfalar/HaberDetay.aspx?rid=158&lst=DuyurularListesi&csn=/InsanKaynaklariGenelMudurlugu

MBSTS SINAVI
diyanet mbsts sınavı 2015 


 

Kaynak: Editör: admin
Etiketler: MBSTS, SINAVININ, ÖSYM, Tarafından, Yapılacağına, İlişkin, DUYURU,

Ferhat Erdoğan mbsts

Haber Yazılımı