mbsts kitabı Ferhat Erdoğan
Haber Detayı
15 Aralık 2018 - Cumartesi 23:25
 
Yediiklim DHBT kitabı Analizi
Yediiklim DHBT kitabı bu yıl DHBT sınavında toplam 80 soruda 54 soru yakaladı.
EĞİTİM Haberi
Yediiklim DHBT kitabı Analizi

Öncelikle sınava giren tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. 

Şunu da ifade etmeden geçmek istemiyoruz. Bu yıl ki sınav sözde ortaöğretim, önlisans, lisans düzeyinde gözükse de 80 soruyu incelediğimizde genel itibari ile sınav lisans düzeyinde yapıldığını rahatça söyleyebiliriz. Neticenin kendileri için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
 
Peki Ferhat Erdoğan'ın Yediiklim Yayınlarından çıkan DHBT hazırlık kitabından bu yıl ki sınavda kaç tane soru yakalandı?

Her sınavdan sonra gerek Mbsts olsun gerek DHBT sınavı olsun bunun analizini yapılmaktadır. Hangi soruların cevabının hazırlık kitabında net kaç adet çıktığını ve ayrıca kitabın hangi sayfasında yer aldığını  paylaşılmaktadır.

9 Aralık 2018 DHBT sorularında bir çok sorunun cevabının tüm öğrenim düzeyleri için hazırlanan 2 ciltlik YEDİİKLİM DHBT kitabında yer aldığını belirtmek isteriz. Kitabımızı alıp çalışanlar elbette bunun farkındadırlar. YEDİİKLİM DHBT hazırlık kitabını alıp güzel bir şekilde çalışan kardeşlerimizin yüksek puan alacaklarını ümit ediyoruz. 

DHBT sınavında adaylara toplam 40 soru sorulmaktadır.

ÖSYM'nin tüm öğrenim düzeyleri için (Ortaöğretim, önlisans, lisans) hazırladığı toplam soru sayısı ise 80 adettir.

Biz 40 soru çözdük, 80 soru nasıl sorulur diyenler çıkabilir..
 
Şöyle ki; DHBT-1 (ortak) 20 soru DHBT-2 Ortaöğretim 20 soru + DHBT-2 Önlisans 20 soru + DHBT-2 Lisans 20 soru = TOPLAM da 80 SORU ediyor

54 sorunun cevabının YEDİİKLİM Dhbt hazırlık kitabında yer almaktadır. Bir çok sorununda yoruma dayalı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda 80 soruda 54 cevabın yer alması oldukça iyi bir başarıdır.
 

FERHAT ERDOĞAN YEDİİKLİM 2 CİLTLİK (1120 SAYFA) KONU ANLATIMLI DHBT KİTABI 2018 BASKISI ESAS ALINMIŞTIR

KİTABIMIZDA YER ALAN
DHBT-1 SORU CEVAPLARI

1- ORUÇ NİYETİ ZAMANI/  DHBT-1- Kitabı  201. Sayfa

2- TEŞRİK TEKBİRİ ZAMANI- DHBT-1- Kitabı 148. sayfa

3- ALTIN, GÜMÜŞ ve TİCARET EŞYASI ZEKAT ORANI (%2,5)/ DHBT-1- Kitabı 223. sayfa

4- FER’İ MED (MEDDİ MUTTASIL-MEDDİ MUNFASIL)/ DHBT-1- Kitabı  408. sayfa

5- KUR’AN’DA İSMİ GEÇEN SAHABİ: Hz.ZEYD/ DHBT-1- Kitabı 374. sayfa

6- MESCİD-İ DIRAR/ DHBT-1- Kitabımız  393, 492. sayfa, ayrıca diğer mescidlerle ilgili bilgiler 128, 284, 393, 464, 505. sayfalar
Not:Soruda "müslümanların yaptırdığı!" ibaresi geçmektedir, oysaki bu dırar mescidini münafıklar yapmıştır..

7- AYETLERİN TERTİBİ TEVKÎFİDİR/ DHBT-1- Kitabı 351. sayfa

8- GİZLİ DAVETLE İLGİLİ SORU=HZ.ÖMER/ DHBT-1- Kitabı 452. sayfada Hz. Ömer'in nübüvvetin 6. yılında Müslüman olduğu, 503. sayfada ise gizli davetin nübüvvetin 3. yılında (bazı kaynaklarda 4. yıl) olduğu zikredilmektedir.

9- TAVAF ÇEŞİTLERİ, ZİYARET TAVAFI (FARZ)/ DHBT-1 Kitabı 244, 265. Sayfa

10- TEYEMMÜMÜ CAİZ KILAN HALLER/ DHBT-1- Kitabı 82. 83. 84.. sayfalar

11- TECESSÜS hk. (kısmi bilgi)/ DHBT-2- Kitabı  458. sayfa

12- MÜEZZİNLİK YAPMAK=FARZ-I KİFAYE OLMAYAN/ DHBT-1 Kitabı 95, 126, 164. Sayfalar

KİTABIMIZDA YER ALAN ORTAÖĞRETİM SORU CEVAPLARI

13- TEFSİR YÖNTEM ve MÜFESSİR KRİTERLERİ/ DHBT-2- Kitabı  12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Sayfalar

14- MÜRCİE/ DHBT-2- Kitabı  243,244. Sayfalar

15- VACİP=Delilinin zanni oluşu/ DHBT-1 Kitabı 95. sayfa

16- RUHSAT / DHBT-1- Kitabı 157, 158,  206, 212, 335, 345. sayfalar

17- ABBASİLERDE DEVLET YAPISI/ DHBT-2- Kitabı  289 ve 290. Sayfalar

18- HARİCİLER/ DHBT-2- Kitabı  240. Sayfa

19- CERH ve TADİL/ DHBT-2- Kitabı  178, 208, 213, 425. sayfalar

20- MÜDREC HADİS/  DHBT-2- Kitabı 189 ve 211. sayfa

21- AHMED B. HANBEL=KÜTÜB-Ü SİTTE içinde değil/ DHBT-2- Kitabı 183. ve 205. Sayfa

22- HUDUS DELİLİ/ DHBT-1- Kitabı 18, 19, 56. sayfalar

23- MU’TEZİLE=ADALET, VA’D ve VAİD/ DHBT-2- Kitabı   245. Sayfa

24- İMAM MATURİDİ ve Eserleri hk.  DHBT-2- Kitabı 28, 30, 75, 228. sayfalar

25- GARİBU’L KUR’AN/ DHBT-1- Kitabı 352. sayfa

26- İBADİYYE EKOLÜ/ DHBT-2- Kitabı  241. sayfa

KİTABIMIZDA YER ALAN ÖNLİSANS SORU CEVAPLARI

27- GURRE/ DHBT-2- Kitabı 433 ve Dhbt-1 Kitabı 324. Sayfa

28- SENED ve RAVİ TENKİDLERİ/ DHBT-2- Kitabı 174, 175, 179, 187, 223

29- MALİKİ MEZHEBİNİN YOĞUNLUĞU/ DHBT-2- Kitabı  92. Sayfa

30- HİTABETİN İLKELERİ/ DHBT-2- Kitabı  374, 375, 376, 377. sayfalar

31- EMEVİLERİN ZAYIFLAMA NEDENLERİ (kısmi bilgi)/ DHBT-2- Kitabı  284, 286, 287,288

32- İŞARÎ TEFSİR= SÜLEMİ (Hakâiku’t-Tefsir) /DHBT-2- Kitabı  27, 28. sayfa

33- İBN KESİR (Rivayet tefsiri, Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm)/DHBT-2- Kitabı   20

34- MATURİDİYYE= (CÜZ’İ İRADE)/ DHBT-2- Kitabı  228.sayfa

35- MU’TEZİLE(ye göre)=Haram rızık değildir/ DHBT-2- Kitabı  246. sayfa

36- NUSAYRİLER’e göre HZ.MUHAMMED HİCAB, S.FARİSİ BAB/ DHBT-2- Kitabı  249. sayfa

37- İBADİYYE ekolünün yaşam yerleri/ DHBT-2- Kitabı  241. sayfa

38- MECUSİLİK, 347. sayfa, ayrıca diğer şıklardaki inanç sistemleri için 342, 343. sayfa

39- AKSAM’ÜL KUR’AN / DHBT-1- Kitabı  352. sayfa, ayrıca diğer şıklardaki terimler için 353, 354. sayfa

40- LİĞAYRİHİ HARAM çeşitleri/ DHBT-2- Kitabı  96 ve 97. sayfa

41- ZEVAİD, MÜSTAHREÇ çalışmaları/ DHBT-2- Kitabı  177, 184, 485. sayfalar

42- MUSAHHAF/ DHBT-2- Kitabı  diğer şıklardaki tanımların açıklamaları 188, 189. sayfada verilmiştir.

KİTABIMIZDA YER ALAN LİSANS SORU CEVAPLARI

43- MUALLEL HADİS/DHBT-2- Kitabı  189. Sayfa, Ayrıca diğer şıklardaki hadis türleri için 186, 188, 189, 190. sayfalar

44- İRHAS/ DHBT-2- Kitabı 255. sayfa:

45- NUSAYRİLİK/Hatay - DHBT-2- Kitabı 249. Sayfa/ Ayrıca diğer şıklardaki mezhep türleri için 241, 242 ,249 sayfalar

46- MÜSNED/DHBT-2- Kitabı  170. Sayfa / Ayrıca diğer şıklardaki türler için 177 ve182. sayfa

47- MÜŞKİLU’L KUR’AN, NESH, MENSUH  DHBT-1- Kitabımız 352, 354, 355. sayfalar

48- BASRA-EMEVİLER (Basra Dört halife (Hz.Ömer) döneminde kurulmuştur)/ DHBT-2- Kitabı  271. sayfa

49- ANGLİKANİZM/ DHBT-2- Kitabı  (Kısmi bilgi) 334. ve 351.sayfa

50- BEYZÂVΠ hk. bilgi, DHBT-2- Kitabı 25. sayfa, (tedvin dönemleri) Ayrıca 17,18, 19. sayfalar

51- CAFERİLİK  İRAN’IN RESMİ MEZHEBİ / DHBT-2- Kitabı  243. Sayfa, Diğer mezhepler hk. Bilgiler 90, 91, 92, 93. sayfalarda

52- ISTISHAB / DHBT-2- Kitabı  82, 83, 440. 497. sayfalar

53- MUTEZİLE (ADALET)/ DHBT-2- Kitabı 245. sayfa

54- MÜRSEL HADİS / DHBT-2- Kitabı 188. sayfawww.dhbtsinav.com

 mbsts kitabı ferhat erdoğan

Kaynak: Editör:
Etiketler: Yediiklim, DHBT, kitabı, Analizi,

Ferhat Erdoğan mbsts

Haber Yazılımı